Αρχική      Αυτοματισμός γραφείου
                    
 

Αυτοματισμός γραφείου είναι το σύνολο των μηχανημάτων καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται α μια επιχείρηση για τη δημιουργία συλλογή αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών και εγγράφων.

Συνεπώς πρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο εξοπλισμό βάσει των αναγκών της επιχείρησης μας με σκοπό τη μέγιστη παραγωγικότητα με το χαμηλότερο κόστος.