Αρχική      Υπηρεσίες

  • Μελέτη  και εγκατάσταση  τηλεφωνικών κέντρων
  • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
  • Τεχνική υποστήριξη φωτοτυπικών
  • Τεχνική υποστήριξη φαξ
  • Τεχνική υποστήριξη εκτυπωτών
  • Τεχνική υποστήριξη φωτοτυπικών μηχανημάτων
  • Τεχνική υποστήριξη  ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εγκατάσταση δομημένων δικτύων
  • Service σταθερών και ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών